Geschiedenis

1963-1973
Op initiatief van Jan Niessing werd in 1963 CV De Strandjutters opgericht. Hij werd tevens de eerste voorzitter op 17 jarige leeftijd (!). Samen met de andere broekies Sjaak Schel, Wim Stevens en wijlen Gerard Theunissen werd de organisatie van de Carnaval in café De Zon voor rekening genomen, zodat er leven in de brouwerij kwam met de dolle dagen in Overasselt.
In 1964 werden de eerste Pronkzittingen en balavonden georganiseerd onder leiding van Prins Huub 1 (Huub Thijssen Jr.).
Ook werd er op 5 januari 1964 samen met de andere gereanimeerde Overasseltse carnavalsvereniging KZMU stichting Luilekkerland opgericht. Deze vereniging werd in het leven geroepen om ook carnaval voor de Overasseltse kinderen mogelijk te maken.
Na de vliegende start van CV De Strandjutters groeide de vereniging voorspoedig. In 1968 werd het eerste lustrum onder leiding van Prins Jos 1 (Jos Dinnissen) uitbundig gevierd. Tevens werd in dat seizoen op 13 januari voor het eerst een Pronkzitting georganiseerd voor 65 plussers, die geëvolueerd is tot de Tweede Pronkzitting van nu. Verder werd in 1968 de grote Senaat van de Strandjutters opgericht. In 1968 werd er ook het kindercarnavalsfeest op school ingevoerd, evenals het bezoeken van zieken.
In 1969 werd het er een schlagerfestival aan de activiteiten toegevoegd, waaruit jaarlijks de Strandjuttersschlager werd gekozen. Ook werd er in dat jaar de dansgarde opgericht, genaamd de de St. Juttemisgarde. Zij deden overigens in 1970 al mee aan een toernooi in Helmond.
Jan Niessing legt in 1971 de voorzittershamer neer na 8 jaar, omdat hij deze belangrijke taak niet meer kon combineren met zijn drukke zakelijke bezigheden.

1973-1983
In deze periode groeien de Strandjutters nog verder uit. De feest- en zittingsavonden zijn veelal gevuld met acts van regionale en nationale bekende artiesten van divers pluimage. Ook de Sint Juttemisgarde blijkt een heuse publiekstrekker, vooral onder het andere geslacht. Het komt dan ook vaak voor dat mensen op deze avonden niet meer toegelaten kunnen worden door de enorme drukte.
Naast de reguliere carnavalsactiviteiten organiseert de vereniging samen met KZMU ook nog een zeskamp die drie keer is georganiseerd in deze gouden periode.
In 1981 wordt de hofkapel opgericht onder de naam de Strandbloazers. Ook treedt Frank Jansen dan voor het eerst op met de Pronkzittingen, iets wat die tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

1983-1993
Het 20 jarige jubileum wordt in 1983 gevierd met Ton Vroom als voorzitter. De vereniging kan terugkijken op een reeds roemrucht verleden. In dit decennium loopt echter de animo voor de Carnaval in het algemeen terug, wat de Strandjutters ook voelen. De Carnaval verliest haar unieke karakter omdat het ieder weekend feest is in de uitgaanscentra in de omgeving.
Een nieuwe activiteit wordt in 1984 in het leven geroepen: de Boerenbruiloft. Piet Arts en Fien Jetten worden in dat jaar in de onecht verbonden door ambtenaar in de burgerlijke stand Gerard Broens. Ook wordt er in dat jaar een wielerronde georganiseerd, waar onder andere ook de latere wereldkampioene Leontien van Moorsel als jeugdige deelnemer aan meedeed.
Een drastische vernieuwing van de Raad van Elf vindt plaats in het seizoen 1986/1987. Maar liefst negen nieuwe leden worden er in dat seizoen verwelkomd. Henny van Dijk zit als enigste nu nog in de Raad van Elf van die lichting. Jos Jacobs is een andere oudgediende. Naar het schijnt droeg hij bij de eerste uitwisseling geen zwarte schoenen maar witte gympies waarmee fraai geïllustreerd werd wat voor een vlees er in de kuip zat.
Ook de lichting nieuwe Prinsen past bij dit stelletje rauwdouwers. Zo crosst Sjaak Bruisten in 1987 met een zware motor de zaal in als Sjaak d’n Urste.

1993-2003
Na deze periode zwengelt de populariteit van de Carnaval langzaam maar zeker weer aan. Met name de Pronkzittingen trekken steeds meer publiek, wat ook gereflecteerd wordt in het snel groeiende aantal leden.
Het karakter van de Pronkzittingen is dan ook in de loop van de jaren geleidelijk veranderd. In eerste instantie waren dit normale feestavonden die opgeluisterd werden met bekende muzikale acts van buitenaf. Geleidelijk aan kregen steeds meer leden echter de behoefte om zelf de avonden te vullen met acts die dicht bij de belevingswereld van het Overasseltse publiek staan. Met name het kwartet Johnny en Rene Nicolasen, Jan Thelosen en Frank Jansen zijn wat dat betreft de voortrekkers met hun controversiële en prikkelende optredens.
Begin jaren negentig staan er nog slechts incidenteel artiesten van buitenaf op het podium, en vanaf midden jaren negentig zijn het louter artiesten uit de Juttersstal die het podium bevolken (Piet Muziek niet meegeteld!).
In 1995 vieren de Strandjutters onder de leiding van Wickie d’n Urste (Vincent Thelosen) uitbundig het 33-jarig lustrum. Vele gastverenigingen uit de wijde omtrek woonden de festiviteiten bij in de bomvolle zaal.

2003 – heden
In 2006 wordt het 44-jarig jubileum groots gevierd onder leiding van John Nicolasen, Strandjutter in Hart en Nieren! In dat zelfde jaar wordt het 200e lid geïntroduceerd. De Strandjutters zijn in volle groei waarbij Jan Gerrits deze jaren de voorzittershamer hanteert.
In 2009 nemen John en Carla van Eeuwijk afscheid als eigenaren van café de Zon en wordt dit overgenomen door twee jonge enthousiaste ondernemers. Ook wordt in dit zelfde jaar een nieuw media – item gelanceerd: de flessenpost! Een ludiek en tevens informatief blaadje!
In 2010 neemt Jan Gerrits na 14 jaar afscheid als voorzitter. Ex – prins John Nicolasen heeft de hamer overgenomen. Op dit moment staat de vereniging op een nieuwe drempel en kijkt met vol vertrouwen naar de toekomst. En daar hebben de Strandjutters alle redenen voor.

Het aantal leden is immers fors gegroeid in korte tijd. De aantal van 350 leden nadert. Mede door de Pronkzittingen die al jaren in de lift zit (naar boven om precies te zijn). En die veel publiek trekken en daarmee ook nieuwe leden.

Ook de carnaval zelf wordt zeer druk bezocht. Avonden met 300 bezoekers zijn geen uitzondering op het openingsbal en de ‘beruchte’ senatorenavond op de maandag. Ook zijn er activiteiten bijgekomen. Zo wordt op vrijdagavond het bouwersbal georganiseerd, die zich vooral richt op alle bouwgroepen die na de laatste loodjes al voorzichtig aan het feest kunnen beginnen. Verder is in 2016 voor het eerst ook de zaterdagmiddag gevuld met een dansmiddag. Deze middag richt zich op mensen die vooral in carnavaleske sfeer willen dansen op muziek van toen. Daarmee zijn dus alle dagdelen van de dolle dagen gevuld en is er voor iedere doelgroep wat wils.

In 2017 zal het 55 jarig jubileum dan ook groots gevierd worden in december.